Pro вивчає: системи оцінювання
26.06.2019
Оцінка слугує з одного боку індикатором рівня знань учня, а й певним покажчиком якості освіти в тому, чи іншому закладі. Тому в якісній і сучасній системі оцінювання знань зацікавлені всі учасники освітнього процесу: викладачі, учні, держава вцілому.

Якою має бути оптимальна система оцінювання? Досліджувала команда Prosteer.

1️⃣ По-перше, система оцінювання має бути уніфікованою, єдиною в рамках країни, та в рамках міжнародних спільнот. Так вважає 66,7% опитаних нами учнів і 53,3% викладачів.
До того ж самі учні більш оптимістично налаштовані з приводу зміни навчального середовища з аудиторного, до програмного:
Попри складнощі в оцінці всіх за одними критеріями, існує ряд чинників, що підтримують необхідність єдиної системи оцінювання:

✅ Необхідність швидко комунікувати свій рівень знань при наймі, або ж при продовженні навчання.

✅ Особливість покоління Z, яке складає більшість учнів зараз. В учнів, народжених в період 1995-2010рр сильно розвинене почуття справедливості, їм важливо розуміти, що всі оцінюють за одними критеріями.

✅ Забезпечення мобільності студентів між різними курсами, ВНЗ, країнами.

✅ Допомага в організації і перегляді навчальних програм.

✅ Спрощення розуміння і порівняння навчальних програм.

✅ Виявлення відповідності певним стандартам якості освіти.

✅ Забезпечення рівності у суспільстві за рахунок надання однакових можливостей усім відповідно до їх рівня знань, не зважаючи на приналежність до певного соціального класу, статі, раси, тощо.

За цими принципами працює Европейська Система Оцінювання і Перерахунку Кредитів (ECTS). Цей стандарт оцінювання знань було розроблено в 1989 році, протестовано протягом 5ти років і рекомендовано для використання закладами вищої освіти Конференцією Ради Європи "Forum Conference of the Higher Education and Research Committee", Конвенцією Ради Європи ЮНЕСКО з визнання кваліфікацій у вищій освіті в європейському регіоні. Наразі система являється частиною Болонського процесу.

Система працює на основі нарахування очок, так званих кредитів, за кожний вид діяльності впродовж курсу. Для отримання атестації з певного предмету, учневі необхідно набрати певну кількість кредитів.

2️⃣ По-друге, інформація про поточне оцінювання має бути приватною.

Згідно даних нашого опитування, 64,6% викладачів і 74,8% учнів підтримують ідею приватності оцінок у навчанні. Україна, наслідуючи приклад таких прогресивних держав, як Велика Британія, Норвегія, Канада, відносить оцінку до особистої, конфіденційної інформації учня згідно законодавства від 2017 року.

В підтримку конфіденційності говорить:

✅ неупередженість в оцінюванні іншими;
✅ зменшення психологічної напруги;
✅ мотивація порівнювати свої досягнення з минулими, а не з чужими.
3️⃣ По-третє, система оцінювання має враховувати і показувати стан розвитку м'яких навичок учня. За це виступає більшість опитаних нами викладачів (63,6%) і учнів (73,2%).

Врахування м'яких навичок підтримують наступні фактори:

✅ Вимоги ринку праці: тепер і в майбутньому в більшій мірі
✅ Потреба у відслідковуванні прогресу розвитку м'яких навичок в учнів
✅ Необхідність оцінити старання учнів під час вивчення матеріалу
✅ Потреба в розумінні сильних сторін учня

В кожній країні по-своєму вирішують це питання. Зазвичай міністерство освіти визначає напрям у вигляді образу людини, яку прагне отримати в результаті навчання. В Україні уряд також оголосив про стратегічний напрямок переходу від школи знань, до школи компетенцій, однак ми лише на початку шляху.
В Австралії до ключових компетентностей відносять:
 • Управління кар'єрою та трудовим життям
 • Робота з ролями, правами та протоколами
 • Спілкування для роботи
 • Побудова зв'язків та робота з іншими
 • Розпізнання та застосування різних точок зору
 • Планувати та організувати
 • Прийняття рішень
 • Визначення та вирішення проблем
 • Креативність та інновації
 • Робота в цифровому світі
У США ключові компетентності такі:
 • Активне слухання
 • Спілкування
 • Критичне мислення
 • Розуміння прочитаного
 • Моніторинг
 • Координація
 • Тайм-менеджмент
 • Соціальна проникливість
 • Вміння винести судження і прийняти рішення
 • Сервіс-орієнтованість
 • Комплексне вирішення проблем
 • Письмо
 • Активне навчання
В Новій Зеландії стратегічними обрали наступні компетентності:
 • Мислення
 • Стосунки з іншими
 • Використання мовних символів і тексту
 • Саморегулювання
 • Активне залучення
У Фінляндії міністерство визначило такі компетентності:
 • Мислення і вміння вчитися
 • Культурні компетенції, взаємодія і самовираження
 • Догляд за собою та оточуючими, управління рутинною діяльністю
 • Грамотність
 • Інформаційно-комунікаційна обізнаність
 • Побудова кар'єри, підприємницька діяльність
 • Залученість і вплив, побудова надійного майбутнього
У Сингапурі стратегічно виділили для себе компетентності 21 століття, які планують розвивати в учнях:
 • Самосвідомість
 • Саморегуляція
 • Соціальна свідомість
 • Управління стосунками
 • Відповідальне прийняття рішень
В Україні пріорітетними є наступні компетенції НУШ:
 • Спілкування державною (і рідною, в разі відмінності) мовою
 • Спілкування іноземними мовами
 • Математична грамотність
 • Компетентності в природничих науках і технологіях
 • Інформаційно-цифрова компетентність
 • Уміння вчитися впродовж життя
 • Соціальна та громадська компетентності
 • Інноваційність і підприємливість
 • Обізнаність та здатність до самовираження у сфері культури
 • Екологічна грамотність та здорове життя
Більшість цих характеристик перекликаються між собою. Звісно, в кожній країні виходять із поточних економічних, соціальних і культурних домінант.

4️⃣ По-четверте, оцінювання повинне мати достатню частоту, щоб і учні, і викладачі могли тримати руку на пульсі процесу навчання.

Згідно думки більшості наших підписників (65,7% викладачів і 61,7% учнів) доцільно проводити оцінювання частіше ніж раз на 2-5 занять.

Оцінка слугує видом зворотного зв'язку учневі. Але не обов'язково проводити формальне оцінювання кожного заняття. В англійській є 2 різні слова: evaluation (оцінювання результату), та assessment (оцінювання прогресу). За рахунок розділення цих двох типів оцінок і можна здійснювати формуюче, направляюче оцінювання.

5️⃣ По-п'яте, в процесі оцінювання повинні брати участь обидві сторони: і викладач, і учень. До цієї думки схиляється більшість викладачів (55,1%) і учнів (51,4%).

Тут постає питання відповідальності. Великий відсоток учнів покладається на думку тільки вчителя (27,8% за). Вчителі ж не прагнуть повністю брати відповідальність за оцінювання тільки на себе (16,3% за). Участь учня в процесі оцінювання дозволить йому свідоміше ставитися до свого навчання, також налагодити взаємодію із викладачем.

Оцінювання знань за однаковими стандартами було вперше запроваджено в древньому Китаї для оцінки бюрократичного апарату при імператорі. На той час таке оцінювання стало безпрецедентним прикладом рівності в суспільстві, коли людей оцінювали не за їх походженням чи приналежністю до певного класу, а за знаннями. З тих пір виникла безліч різних форм оцінювання. Можна змінювати певні характеристики і складові процесу оцінювання, але його принципи мають залишатися сталими:

✅ об'єктивність;
✅ неупередженість;
✅ систематичність;
✅ універсальність.