Таксономія значущого навчання за
Ді Фінком
09.04.2021
Таксономія Ді Фінка — це модель, яка описує атрибути «значущого» навчання на відміну від «менш значущого». «Значуще» навчання спрямоване на те, щоб вплинути на життя того, хто навчається, і покращити його. «Менш значуще» — це навчання, яке більш спрямоване на аудиторію, через що має менший ефект на кожного.

Таксономія Ді Фінка складається з 6 видів навчання. Ця модель має інтерактивний характер, адже з розвитком одного виду навчання, створюються кращі умови для розвитку інших. Усі з них містять кілька власних складових і мають особливу цінність.
В основі більшості видів навчання лежить потреба студентів щось знати. Знання стосуються здатності учнів розуміти й запам'ятовувати конкретну інформацію та ідеї. Згідно з Таксономією за Ді Фінком, цей вид навчання називається «Базові знання». Базові знання складаються з 2 частин:

Інформація
Ті, хто навчаються, мають знати й розуміти базову термінологію та поняття.
"За курс той, хто навчається, отримає певну інформацію про науку, історію, літературу, географію тощо".

Ідеї
Ті, хто навчаються, мають також розуміти основні ідеї чи перспективи.
"Отримавши певну кількість інформації, вони можуть пояснити, що таке еволюція (а що не є нею), що таке капіталізм (а що не є ним) тощо".

Особлива цінність
Базові знання забезпечують базове розуміння, необхідне для інших видів навчання.
Окрім вивчення фактів та ідей, ті, хто навчаються, мають навчитися, як брати участь у нових видах діяльності. Ді Фінк запропонував називати цей вид навчання «Застосування», що складається з 3 елементів:

Навички
Ті, хто навчаються, можуть навчитися застосовувати нові вміння, якщо будуть залучені до певної інтелектуальної, соціальної або фізичної активності.
«Ті, хто навчаються, використають теорему Вієта для перевірки правильності знаходження коренів, вирішивши 2 задачі».

Мислення
Під мисленням Ді Фінк має на увазі застосування 3 його видів: практичне — розв'язання проблем і прийняття рішень; критичне — аналіз проблем та ситуацій; креативне — генерація нових ідей, перспектив тощо.
«Ті, хто навчаються, мають проаналізувати моделі розвитку 3 держав і запропонувати власну».

Управління проєктами
Ті, хто навчаються, мають вміти керувати складними проєктами, що пов'язані з матеріалом, який їм викладається.
«Після вивчення матеріалу, ті, хто навчаються, мають у групах створити власну модель ухвалення управлінських рішень і представити у формі презентації».

Особлива цінність
Застосування знань дозволяє іншим видам навчання стати корисними.


Коли той, хто навчається, може пов'язати вивчену інформацію з навколишнім середовищем або минулими знаннями, починається нова важлива стадія навчання. Вона має значний вплив на життя учня. Цей вид навчання називається «Інтеграція» і містить встановлення зв'язків між новою інформацією та 3 складниками:

Ідеями
Ті, хто навчаються, можуть поєднати різні ідеї, що розглядаються на курсі (про ідеї ми розповідали в «Базових знаннях»).
«Ті, хто навчаються, мають описати зв'язок між розвитком нових політичних ідеологій та основними подіями в історії»

Досвідом навчання
Учні бачать зв'язок нашого курсу з іншими курсами або навіть предметами. Важливим також є встановлення зв'язку між різними темами курсу.
«Ті, хто навчаються, опишуть інвестиційний клімат України, використовуючи знання з географії та математики».

Сферами життя
Учні можуть провести зв'язок матеріалу курсу з їх особистим, соціальним або робочим життям.
«Ті, хто навчаються, мають провести паралель між країнами, імпортні товари яких вони купують, та їх загальним обсягом експорту в Україну».

Особлива цінність
Здатність створювати зв'язки з отриманою інформацією дає учню інтелектуальну силу.


Навчання — це соціальний процес. Воно має допомогти тим, хто навчається, вивчити як себе, так і своїх одногрупників. Цей вид навчання називається «Людський фактор». Він полягає у вивченні поведінки 2 суб'єктів:

Себе
Навчання має допомагати нашим учням отримати нове розуміння про себе (self-image), нове бачення того, ким вони хочуть бути (self-ideal) або новий рівень впевненості, якого вони можуть досягнути.
«Ті, хто навчаються, використають критерії оцінки якісної промови, щоб проаналізувати свою теперішню роботу та ту, яку вони докладали тиждень тому».

Інших
В освітньому процесі учні також можуть аналізувати одне одного, щоб отримати кращий досвід розуміння оточуючих.
«Ті, хто навчаються, публічно аргументують свій вибір структури побудови презентації».

Особлива цінність
Завдяки цьому виду навчання, той, хто навчається, може порівняти своє теперішнє «я» зі своїм минулим «я». До того ж він може проаналізувати та порівняти своє сприйняття зі сприйняттям своїх одногрупників.
Ми маємо впевнитися, що ті, хто в нас навчаються, відчувають позитивні зміни в житті після проходження нашого курсу. Це остаточно відбувається у виді навчання, що називається «Турбота». Ми маємо сприяти розвитку 3 факторів:

Почуттів
Коли ми розробляємо програму, ми маємо визначити, які нові почуття від навчання ми хочемо викликати в наших учнів?
«Пояснивши одногрупникам алгоритм розв'язку задачі, ті, хто навчаються, зможуть відчути, що математика ­– це цікавий і не такий складний предмет».

Інтересів
Наша навчальна програма має стимулювати допитливість, адже допитливість – каталізатор розвитку.
«Розібравши аналоги історичних подій у сучасності, ті, хто навчаються, почнуть цікавитися новинами у світі».

Цінностей
Як ми розбирали в нашому відео (https://youtu.be/B_f-ft0KDwE), навчання має залишити вагомий вплив на життя. У тих, хто навчається, мають утворитися нові цінності.
«Після розбору теми комунікації, ті, хто навчаються, зрозуміють, як важливо поважати свого співрозмовника».

Особлива цінність
Коли ті, хто навчаються, про щось турбуються, у них є більше енергії на навчання та інтеграцію знань в повсякденне життя. Навчання не принесе помітної користі учню, якщо він не матиме енергії під час курсу.


Якщо ми хочемо здійснити справжній вплив, ми маємо впевнитися, що після нашого курсу учні продовжать навчання. Ді Фінк називає цей вид навчання «Навчання як вчитися». У разі вибору такого виду, треба звернути увагу на розвиток 3 факторів:

Прагнення ставати кращим учнем
Наша група вчиться, як ставати кращими учнями, залучаючись у глибоке та самокероване вивчення предмету.
«Ті, хто навчаються, мають знайти та проаналізувати будь-які 3 моделі прийняття управлінських рішень. Після цього вони мають обрати найкращу та аргументувати свій вибір»

Зацікавленість предметом
Щоб ті, хто навчаються, були більш зацікавлені у вивченні предмета, вони мають навчитися структурувати свої знання.
«Прочитавши 4 статті з теми «глобальне потепління», ті, хто навчаються, мають виділити його 3 основні причини та 3 основні способи його подолання на думку авторів»

Розвиток самоспрямованості в учнів
Самоспрямованість у навчанні може виникнути тоді, коли ті, хто навчаються, можуть самостійно розробити план та цілі навчання.
«Під кінець модулю ті, хто навчаються, зможуть запропонувати правки до навчального плану, який вони пройшли».

Особлива цінність
Цей вид навчання допомагає учням розробити модель власного навчання в майбутньому.


Оскільки модель має інтерактивний характер, усі види навчання є синергетичними. У разі застосування одного виду навчання, нам не треба від нього відмовлятися, щоб почати використовувати інший. Навпаки, використання двох видів навчання одночасно може підвищити рівень досягнень наших учнів.